ติดต่อ สกสว.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:
02 278 8200 โทรสาร: 02 298 0476
E-mail:
callcenter@trf.or.th, webmaster@trf.or.th
website:
http://www.tsri.or.th
สายรถเมล์:
8,26,27,28,29,34,38,39,54,59,63,74,77,97,108,157, 204,502,503,509,510,A2
BTS:
สนามเป้า ทางออก 1 เดินย้อนขึ้นมาทางอนุสาวรีย์ชัย 150 เมตร เข้าซอย อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400