แสดงผลการค้นหา

ลำดับวันที่ รายละเอียด
31 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง ๒ อัตรา สังกัด กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านความสามารถในการแข่งขัน (O-Competitiveness)
14 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง ๑ อัตรา สังกัด สำนักติดตามและประเมินผล (FB๓)
13 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑ อัตรา สังกัด หน่วยงานข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ ด้านยุทธศาสตร์การสื่อสาร
27 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานกลาง ๑ อัตรา
27 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป (ทรัพยากรบุคคล) ๑ อัตรา สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร
27 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพระดับกลาง (ทรัพยากรบุคคล) ๑ อัตรา สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร
8 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน Part Time จำนวน ๑ อัตรา (สังกัด สำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน)
1 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน Part Time จำนวน ๒ อัตรา
1 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพระดับกลาง ๑ อัตรา สังกัด สำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน
29 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานเลขานุการคณะกรรมการ ๑ อัตรา สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร
29 มี.ค. 2564 ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ๒ ตำแหน่ง
18 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑ อัตรา สังกัด หน่วยงานข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ ด้านยุทธศาสตร์การสื่อสาร