แสดงผลการค้นหา

ลำดับวันที่ รายละเอียด
29 พ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ๑ ตำแหน่ง สังกัด ภารกิจจัดสรรงบประมาณ
11 พ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บุคคล ๑ ตำแหน่ง สังกัด ภารกิจพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
9 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน Part Time จำนวน ๓ อัตรา
27 มี.ค. 2563 ประกาศ สกสว. เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่ง Programmer / Developer ๑ ตำแหน่ง สังกัด ภารกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
6 มี.ค. 2563 ประกาศ สกสว. เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่ง Programmer / Developer ๑ ตำแหน่ง สังกัด ภารกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
11 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร Programmer / Developer ๑ ตำแหน่ง สังกัด ภารกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
11 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ “คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือ กสว.