แสดงผลการค้นหา

ลำดับวันที่ รายละเอียด
8 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน Part Time จำนวน ๑ อัตรา (สังกัด สำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน)
1 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน Part Time จำนวน ๒ อัตรา
1 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพระดับกลาง ๑ อัตรา สังกัด สำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน
29 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานเลขานุการคณะกรรมการ ๑ อัตรา สังกัด สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร
29 มี.ค. 2564 ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ๒ ตำแหน่ง
18 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑ อัตรา สังกัด หน่วยงานข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ ด้านยุทธศาสตร์การสื่อสาร
18 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เลขานุการผู้อำนวยการ ๑ อัตรา สังกัด หน่วยงานข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ
17 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับกลาง ๒ อัตรา สังกัด กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (O-Sciences) จำนวน ๑ อัตรา และ กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านความสามารถในการแข่งขัน (O-Competitiveness) จำนวน ๑ อัตรา
4 มี.ค. 2564 ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
4 ก.พ. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร นักวิชาการระดับต้น ๑ อัตรา สังกัด ภารกิจการจัดการโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
26 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน Part Time จำนวน 1 อัตรา (สังกัด ภารกิจการจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการ)
23 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน Part Time จำนวน ๑ อัตรา (สังกัด ฝ่ายอุตสาหกรรรม เดิม)