แสดงผลการค้นหา

ลำดับวันที่ รายละเอียด
11 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เลขานุการผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 อัตรา สังกัด ภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมองค์กร (SPU)
31 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร Programmer / Developer ๑ ตำแหน่ง สังกัด ภารกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
17 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ๑ อัตรา สังกัด ภารกิจจัดทำแผนงบประมาณ
14 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บุคคล ๑ ตำแหน่ง สังกัด ภารกิจพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
10 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา
26 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานเลขานุการคณะกรรมการ 1 อัตรา สังกัด ภารกิจการดำเนินการกองทุน
19 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน Part Time จำนวน ๓ อัตรา (โครงการ คปก.)
29 พ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ๑ ตำแหน่ง สังกัด ภารกิจจัดสรรงบประมาณ
11 พ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บุคคล ๑ ตำแหน่ง สังกัด ภารกิจพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
9 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน Part Time จำนวน ๓ อัตรา
27 มี.ค. 2563 ประกาศ สกสว. เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่ง Programmer / Developer ๑ ตำแหน่ง สังกัด ภารกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
6 มี.ค. 2563 ประกาศ สกสว. เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่ง Programmer / Developer ๑ ตำแหน่ง สังกัด ภารกิจเทคโนโลยีดิจิทัล